Thông tin tài liệu


Title: Phân tích kinh tế kỹ thuật, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện lộ 464E1.3 khu vực phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn Phương Mai
Advisor: Lê Việt Tiến
Keywords: Cung cấp điện; Hà Nội; Độ tin cậy cung cấp điện lưới điện; Lưới điện lộ 464E1.3
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đầu tư dự án, phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư; áp dụng tính toán cho lưới điện 464E1.3 khu vực phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; phân tích đánh giá các chỉ tiêu tài chính kinh tế.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21896
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

13

Files in This Item:
Thumbnail
  • 334001.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.