Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội
Authors: Nguyễn Thu Trà
Advisor: Đỗ Tiến Minh
Keywords: Nhân lực; Hà Nội; Quản trị nhân lực; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp; thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21897
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.