Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ làm khả năng sinh tổng hợp GSH của nấm men Saccharomyces cerevisiae
Authors: Trần Thị Hoa
Advisor: Trần Liên Hà
Trương Hương Lan
Keywords: Nấm men; Nấm men Saccharomyces cerevisiae; Sinh tổng hợp GSH
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan Glutathione, nấm men Saccharomyces cerevisiae và sự sinh tổng hợp GSH; vật liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21899
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

9

Files in This Item:
Thumbnail
  • 334034.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.