Thông tin tài liệu


Title: Blockchain và ứng dụng trong tài chính
Authors: Lê Thị Ngọc Ánh
Advisor: Ngô Thị Hiền
Keywords: Tài chính; Blockchain
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về blockchain; kiến trúc Private blockchain; ứng dụng của Private blockchain trong tài chính.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21903
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

111

VIEWS & DOWNLOAD

88

Files in This Item:
Thumbnail
 • 334031-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 117,4 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 334031.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.