Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thực trạng và ảnh hưởng của phân tích khách hàng đến kết quả kinh doanh trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
Authors: Vũ Ngọc Thành
Advisor: Trần Thị Hương
Keywords: Thương mại điện tử; kinh doanh trong thương mại điện tử
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phân tích dữ liệu khách hàng trong thương mại điện tử; đánh giá thực trạng và phân tích ảnh hưởng của phân tích khách hàng đến kết quả kinh doanh trong thương mại điện tử; kết quả nghiên cứu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21909
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333755-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 130,47 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333755.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.