Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác 29 - Bộ Quốc phòng
Authors: Nguyễn Anh Thế
Advisor: Nguyễn Thị Thu Thủy
Keywords: Nhân lực; Công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác 29 - Bộ Quốc phòng.
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công tác đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp; thực trạng và hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác 29 - Bộ Quốc phòng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21918
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

15

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333784-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 125,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333784.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.