Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá chất lượng và thời hạn sử dụng thịt mát của một số giống gà
Authors: Lưu Ngọc Phương
Advisor: Vũ Thị Minh Hằng
Phan Thanh Tâm
Keywords: Thịt; Thịt mát; Thịt gà
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tình hình thiêu thụ thịt gà ở Việt Nam và trên thế giới, các giống gà thịt phổ biến ở Việt Nam, thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của thịt gà; vật liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21926
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

114

VIEWS & DOWNLOAD

57

Files in This Item:
Thumbnail
  • 333996.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.