Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác oxit trên cơ sở kim loại coban ứng dụng trong thiết bị điện phân màng trao đổi anion
Authors: Nguyễn Đức Lam
Advisor: Hoàng Thị Bích Thủy
Keywords: Vật liệu; Vật liệu xúc tác oxit; Thiết bị điện phân màng trao đổi anion
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về sản xuất hydro, nhiệt động học và thế động học điện phân nước, quá trình điện phân nước sử dụng màng trao đổi anion; thực nghiệm; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21928
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333757-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 122,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333757.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.