Thông tin tài liệu


Title: Đo lường và phân tích chỉ số đường glucose của cơ thể người dùng phương pháp không xâm lấn
Authors: Đinh Quang Kiên
Advisor: Vương Hoàng Nam
Keywords: Đường gluco; Phương pháp không xâm lấn
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đường huyết, các phương pháp đo đường huyết tại nhà; quang phổ cận hồng ngoại, phương pháp hấp thu quang; thiết kế module đo đường huyết không xâm lấn.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21932
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333724-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 140,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333724.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,3 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.