Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên tại Trường Đại học Phenikaa
Authors: Nguyễn Thị Phương
Advisor: Nguyễn Thị Mai Anh
Keywords: Đào tạo; Sự hài lòng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất lượng dịch vụ và đào tạo; thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên tại Trường Đại học Phenikaa.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21933
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
  • 334024.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.