Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
Authors: Trần Đức Hoàng
Advisor: Ngô Thu Giang
Keywords: Bảo hiểm xã hội; Tuyên Quang; Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc; thực trạng và đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21937
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 334027.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.