Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khảo sát dao động của ô tô tải bằng phần mềm chuyên dụng
Authors: Trịnh Huy Hoàng
Advisor: Nguyễn Tiến Dũng
Keywords: Ô tô tải; Phần mềm chuyên dụng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về dao động của ô tô, các mô hình mô phỏng dao động; xây dựng mô hình dao động xe tải; khảo sát dao động xe tải bằng phần mềm chuyên dụng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21939
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

26

Files in This Item:
Thumbnail
  • 333744.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.