Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước ô lưới lên phân bố liều trong kĩ thuật IMRT/VMAT cho ung thư đầu mặt cổ
Authors: Nguyễn Thị Thơm
Advisor: Nguyễn Tất Thắng
Keywords: Kĩ thuật xạ trị; Kĩ thuật IMRT/VMAT
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thuật toán Monte-Carlo trong tính toán liều bệnh nhân, ảnh hưởng của kích thước ô lưới trong lập kế hoạch xạ trị; nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước ô lưới; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21941
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
 • 333990-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 94,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 333990.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,07 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.