Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế hệ thống chẩn đoán lỗi và cảnh báo tự động để nâng cao chất lượng vận hành hệ thống lọc bụi tĩnh điện
Authors: Nguyễn Văn Tới
Advisor: Phạm Quang Đăng
Keywords: Lọc bụi; Lọc bụi tĩnh điện; Chẩn đoán lỗi
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bộ lọc bụi tĩnh điện; học máy; thuật toán cây quyết định và rừng ngẫu nhiên; mô hình hệ thống và chương trình thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21942
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

15

Files in This Item:
Thumbnail
  • 334009.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.