Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiệu quả đầu tư dự án tăng cường trục hạ thế TBA Khuyến Lương và TBA Thanh Trì quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Authors: Trần Thị Thanh Nhàn
Advisor: Lê Thị Minh Châu
Keywords: Trạm biến áp; Hà Nội; Trục hạ thế
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư xây dựng; phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng; phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư đối với dự án tăng cường trục hạ thế TBA Khuyến Lương và TBA Thanh Trì quận Hoàng Mai, TP Hà Nội trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21943
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

22

Files in This Item:
Thumbnail
  • 334014.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.