Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng giải pháp tường lửa lớp ứng dụng dựa trên Modsecurity
Authors: Trần Đức Mạnh
Advisor: Trần Quang Đức
Keywords: An ninh mạng; Modsecurity; Tường lửa
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các giải pháp hiện tại và hạn chế, các nguy cơ mất an toàn đối với ứng dụng Web, tường lửa ModSecurity; thực nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21946
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

122

VIEWS & DOWNLOAD

74

Files in This Item:
Thumbnail
 • 334018-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 505,64 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 334018.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.