Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và thiết kế bộ điều khiển có thời gian xác lập hữu hạn cho hệ phi tuyến
Authors: Nguyễn Trọng Tuấn
Advisor: Nguyễn Hoài Nam
Keywords: Bộ điều khiển; Hệ Euler-Lagrange; Hệ SISO
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hệ SISO, hệ Euler-Lagrange; bộ điều khiển ổn định thời gian xác lập cố định; bộ điều khiển ổn định thời gian xác lập tùy ý; kết quả và mô phỏng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21955
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

29

Files in This Item:
Thumbnail
  • 333743.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.