Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khảo sát quỹ đạo chuyển động của xe tải bằng phần mềm chuyên dụng
Authors: Nguyễn Đức Sơn
Advisor: Nguyễn Tiến Dũng
Keywords: Xe tải; Phần mềm chuyên dụng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về an toàn giao thông, ổn định chuyển động của xe, các mô hình nghiên cứu ổn định chuyển động; xây dựng mô hình nghiên cứu quỹ đạo chuyển động của ô tô; khảo sát và đánh giá ảnh hưởng của các thông số đến quỹ đạo chuyển động của xe tải.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21956
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 333745.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.