Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp đọc và hiệu chuẩn thước vạch MIA
Authors: Vũ Khánh Phan
Advisor: Nguyễn Thị Kim Cúc
Keywords: Thước; Thước vạch MIA
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phương pháp hiệu chuẩn thước vạch MIA; cơ sở lý thuyết xây dựng hệ thống hiệu chuẩn thước vạch MIA; thiết kế, xây dựng hệ thống hiệu chuẩn thước vạch MIA sử dụng camera; thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21957
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
  • 334011.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.