Thông tin tài liệu


Title: Unified deep neural networks for anotomical site classification and lesion segmentation for upper gastrointestinal endoscopy
Authors: Nguyen Duy Manh
Advisor: Tran Vinh Duc
Keywords: Đường tiêu hóa; Kĩ thuật học sâu; Đường tiêu hóa trên
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan và áp dụng các phương pháp xử lý hình ảnh vào bài toán xác định vị trí giải phẫu và phát hiện tổn thương đường tiêu hóa trên.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21959
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

37

Files in This Item:
Thumbnail
 • 334016-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 228,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 334016.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.