Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong phòng chống dịch
Authors: Nguyễn Phùng Hải Chung
Advisor: Lê Chí Ngọc
Keywords: Ngôn ngữ tự nhiên; Bài toán NER
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về máy học, học sâu, bài toán nhận dạng thực thể được đặt tên, các cách tiếp cận để giải các bài toán NER; mô hình được sử dụng; xây dựng hệ thống.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21960
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

46

VIEWS & DOWNLOAD

21

Files in This Item:
Thumbnail
 • 334028-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 130,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 334028.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.