Thông tin tài liệu


Title: Khai phá motif cho đa chuỗi thời gian và phát hiện bất thường bằng các phương pháp học máy
Authors: Phạm Ngọc Quang Anh
Advisor: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Keywords: Bài toán; Motif; Phát hiện bất thường
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bài toán phát hiện bất thường, bài toán phân lớp và một số thuật toán học máy; xây dựng mô hình khai phá motif cho chuỗi thời gian và phát hiện bất thường; ứng dụng mô hình phát hiện bất thường vào dữ liệu hoạt động mua hàng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21961
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

22

Files in This Item:
Thumbnail
 • 334019-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 84,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 334019.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,26 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.