Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá kinh tế - kỹ thuật giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối khu vực quận Hoàng Mai, Hà Nội
Authors: Nguyễn Thị Thanh Mai
Advisor: Lê Thị Minh Châu
Keywords: Điện năng; Hà Nội; Giảm tổn thất điện năng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về lưới phân phối và tổn thất điện năng; các phương pháp xác định tổn thất điện năng và giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện; tính toán tổn thất điện năng lưới điện phân phối quận Hoàng Mai và đánh giá kinh tế một số giải pháp giảm tổn thất.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21963
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

22

Files in This Item:
Thumbnail
  • 334022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.