Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quy trình trích ly một số hợp chất Polyphenol trong vỏ quả Măng cụt khô (Garcinia mangostana L.) định hướng ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
Authors: Hoàng Phương Thảo
Advisor: Nguyễn Thị Minh Tú
Keywords: Hợp chất; Hợp chất Polyphenol; Măng cụt khô
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về măng cụt, Polyphenol, các phương pháp trích ly, trích ly dưới áp suất cao, sản xuất vi hạt nhằm ứng dụng vào ngành công nghệ thực phẩm; vật liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21964
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

56

Files in This Item:
Thumbnail
 • 334023-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 96,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 334023.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,42 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.