Ths-Cơ khí (1183)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1183

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Trương Tuấn Anh;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2020)

 • Tổng quan về robot di chuyển bằng hai chân; khảo sát động học robot đi bộ hai chân; khảo sát động học vi phân robot; khảo sát động lực học robot di chuyển bằng hai chân.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Phan Thành Nam;  Advisor : Đặng Thái Việt (2020)

 • Tổng quan về internet vạn vật, quan trắc nuôi trồng thủy sản, hệ thống quan trắc IoT trong nuôi trồng thủy sản; mô hình mạng và giao thức kết nối; thiết kế và thi công hệ thống, xử lý tín hiệu cảm biến; két quả thực nghiệm và hướng phát triển đề tài.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Tuân;  Advisor : Nguyễn Trọng Hiếu (2013)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết quá trình cắt kim loại. Nhiệt trong quá trình cắt gọt kim loại. Xây dựng mô hình và mô phỏng nhiệt. Khảo sát thực nghiệm nhiệt độ trong quá trình phay.