Ths-Cơ khí (1438)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1438

  • 336941-TT.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Trương Đức Phức (2023)

  • Tổng quan về vỏ liều và một số phương pháp công nghệ ứng dụng trong chế tạo vỏ liều; quy trình công nghệ chế tạo vỏ liều; đề xuất cải tiến và đánh giá quy trình công nghệ chế tạo vỏ liều 7,62x39mm (K56) sau cải tiến.