Ths-Cơ khí (1266)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1266

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Chuyên;  Advisor : Nguyễn Đắc Trung (2012)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ cơ sở lý thuyết công nghệ dập tạo hình. Nghiên cứu về công nghệ dập tự động. Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo chi tiết lá Roto-stato. Thiết kế khuôn. Tính toán thiết kế cơ cấu cấp phôi tự động. Mô phỏng quá trình đột.

  • item.jpg
  • -


  • Authors : Bùi Duy Diện;  Advisor : Lê Đức Bảo (2021)

  • Tổng quan về máy mài phẳng và máy mài điều khiển số CNC; cơ sở lý thuyết về lập trình Macro trong hệ thống Fanuc; thiết lập cơ sở dữ liệu cho máy mài phẳng điều khiển số CNC; thực nghiệm gia công một số chi tiết trên máy mài phẳng CNC.