Ths-Cơ khí (1369)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1369

 • 334076-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Đình Huynh;  Advisor : Đỗ Đăng Khoa (2022)

 • Tổng quan về bài toán tránh va chạm cho tay máy dư dẫn động, phương pháp xác định va chạm với tay máy, phương pháp thiết kế quỹ đạo tránh vật cản; xác định va chạm của tay máy trong quá trình hoạt động; thiết kế quỹ đạo tránh va chạm cho tay máy; mô phỏng thiết kế quỹ đạo tránh vật cản của tay máy.

 • 334066-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Hữu Hùng;  Advisor : Nguyễn Thị Vân Hương (2022)

 • Tổng quan tính điều khiển được và quan sát được của các hệ dao động tuyến tính; điều khiển sự phân bố trị riêng các hệ dao động tuyến tính N bậc tự do không cản; điều khiển sự phân bố trị riêng của các hệ dao động tuyến tính N bậc tự do có cản; điều khiển tối ưu sự phân bố trị riêng các hệ dao động tuyến tính N bậc tự do bằng bộ điều khiển LQR.

 • 334067-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Hoàng Minh Vũ;  Advisor : Nguyễn Thị Vân Hương (2022)

 • Tổng quan về thiết lập phương trình vi phân dao động uốn của dầm Timoshenko; dao đông tự do của dầm Timoshenko đồng chất thiết diện không đổi; dao động cưỡng bước của dầm Timoshenko đồng chất, thiết diện không đổi; điều khiển dao động của dầm Timoshenko đồng chất thiết diện không đổi bằng các bộ giảm chấn động lực.

 • 334011.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Khánh Phan;  Advisor : Nguyễn Thị Kim Cúc (2022)

 • Tổng quan về phương pháp hiệu chuẩn thước vạch MIA; cơ sở lý thuyết xây dựng hệ thống hiệu chuẩn thước vạch MIA; thiết kế, xây dựng hệ thống hiệu chuẩn thước vạch MIA sử dụng camera; thực nghiệm.