Ths-Cơ khí (1217)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1217

  • item.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Văn Hạnh;  Advisor : Trần Đình Long (2020)

  • Tổng quan các thống kê về tai nạn giao thông đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; mũ bảo hiểm bảo vệ người điểu khiển xe mô tô, xe gắn máy khi gặp tai nạn; yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử mũ bảo hiểm; cơ sở toán học của phương pháp; xây dựng mô hình mũ bảo hiểm và sử dụng phần mềm tính toán độ bền; tính toán độ bền mũ bảo hiểm.

  • item.jpg
  • -


  • Authors : Trần Thiên Nam;  Advisor : Nguyễn Trọng Doanh (2020)

  • Tổng quan về xử lý ảnh; một số kĩ thuật thuật toán phát hiện và nhận dạng đối tượng; mô hình yolo trong bài toán nhận dạng đối tượng; thuật toán nhận dạng lỗi chai.