Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit phân hủy sinh học trên cơ sở nhựa Polylactic axit (PLA) và bã cà phê
Authors: Nguyễn Thị Thêu
Advisor: Vũ Minh Đức
Keywords: Vật liệu compozit; Nhựa Polylactic axit (PLA); Bã cà phê
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nhựa Polylactic axit (PLA), bã cà phê, compozit PLA/SCG và ứng dụng; thực nghiệm; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/22024
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

27

Files in This Item:
Thumbnail
 • 334051-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 101,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 334051.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.