Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển phương pháp đo phổ trở kháng điện nhằm xác định sự có mặt của Kali nitrat có trong thịt lợn thăn
Authors: Đặng Thành Trung
Advisor: Nguyễn Phan Kiên
Nguyễn Nam Quân
Keywords: Kali nitrat; Phương pháp đo phổ trở kháng điện; Kali
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan các phương pháp đánh giá chất lượng thịt; cải tiến mô hình tương đương của mô sinh học nhằm nâng cao độ chính xác phép đo phổ trở kháng điện cho thịt lợn; thiết kế hệ thống đo hai kênh nhằm tăng tốc độ đo và phân tích, xử lý dữ liệu trở kháng phức của các mẫu thịt.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/22051
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

23

Files in This Item:
Thumbnail
 • 332763-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 742,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 332763.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,95 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.