Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng phương pháp điều khiển thích nghi trên nền tối ưu cho hệ lái tàu thủy
Authors: Vũ Văn Tú
Advisor: Đào Phương Nam
Phan Xuân Minh
Keywords: Động lực học tàu thủy; Tàu thủy
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mô hình động lực học tàu thủy và tình hình nghiên cứu; điều khiển bám tối ưu tàu thủy khi có mô hình; điều khiển bám tối ưu tàu thủy khi không có mô hình.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/22053
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

55

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
 • 332769-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 591,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 332769.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,1 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.