Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sự phân bố một số dược phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân điển hình trong nước và trầm tích sông Cầu
Authors: Ngô Huy Thành
Advisor: Văn Diệu Anh
Ngô Huy Du
Keywords: PPCPs; Ô nhiễm nước; Thái Nguyên
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về PPCPs, giới thiệu chung về lưu vực sông Cầu; thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu; hiện trạng ô nhiễm PPCPs trên sông Cầu; các điều kện tối ưu phân tích 04PPCPs điển hình; đánh giá sự có mặt của các PPCPs điển hình trên sông Cầu đoạn chảy qua thành phố Thái Nguyên.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/22058
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

84

VIEWS & DOWNLOAD

23

Files in This Item:
Thumbnail
 • 332764-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 825,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 332764.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,8 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.