Thông tin tài liệu


Title: Biến tính cao su thiên nhiên bằng phản ứng đồng trùng hợp ghép styrene/acrylonitrile và hydro hóa
Authors: Phạm Duy Khánh
Advisor: Trần Thị Thúy
Keywords: Biến tính cao su thiên nhiên; Cao su thiên nhiên; Phản ứng đồng trùng hợp ghép styrene/acrylonitrile
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cao su thiên nhiên, các phương pháp biến tính cao su thiên nhiên, hydro hóa; thực nghiệm; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/22196
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

46

VIEWS & DOWNLOAD

25

Files in This Item:
Thumbnail
 • 334130-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 165,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 334130.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.