Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp zeolit ZSM-5 mao quản trung bình sử dụng carboxymethyl cellulose làm chất tạo mao quản, ứng dụng cho phản ứng sắp xếp lại epoxide
Authors: Nguyễn Thị Thu Thảo
Advisor: Phạm Huy Hoàng
Keywords: Vật liệu; Phản ứng sắp xếp lại epoxide; Tổng hợp zeolit ZSM-5 mao quản trung bình
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Zeolit ZSM-5 và ứng dụng cho phản ứng sắp xếp lại epoxide; nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/22207
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
 • 334101-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 152,46 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 334101.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,08 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.