Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit cốt gỗ trên nền nhựa Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) có khả năng ứng dụng trong công nghệ in 3D
Authors: Hoàng Tiến Dũng
Advisor: Phùng Anh Tuân
Keywords: Vật liệu polime; Công nghệ in 3D; Vật liệu polyme compozit cốt gỗ; Nhựa Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ in 3D, vật liệu in 3D, các nghiên cứu về polyme compozit cốt gỗ trên nền nhựa nhiệt dẻo và nền nhựa ABS; phương pháp nghiên cứu; kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/22212
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
  • 334095.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.