Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu biến tính vật liệu perovskite ứng dụng làm xúc tác quang hóa Fenton trong vùng khả kiến để xử lý thuốc nhuộm gây ô nhiễm trong nước thải
Authors: Nguyễn Mạnh Đức
Advisor: Phan Thị Tố Nga
Keywords: Thuốc nhuộm; Vật liệu perovskite
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thuốc nhuộm và phương pháp xử lý, quá trình Fenton quang hóa, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quá trình quang xúc tác; thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/22219
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

53

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
 • 334086-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 74,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 334086.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.