Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu điều chế và đặc trưng tính chất xúc tác Pt/Graphene biến tính ứng dụng trong pin nhiên liệu
Authors: Nguyễn Tiến Hoàng
Advisor: Nguyễn Hồng Liên
Nguyễn Thị Phương Hòa
Keywords: Chất xúc tác; Pt/Graphene; Pin nhiên liệu
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về pin nhiên liệu, xúc tác cơ sở Pt cho các phản ứng oxy hóa điện hóa ứng dụng trong pin DAFCs, phương pháp tổng hợp xúc tác cơ sở Au-Pt/rGO; thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/22220
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 334082-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 208,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 334082.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,93 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.