Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, chế tạo vật liệu polyme compozit cốt gỗ trên nền polylactic axit (PLA) có khả năng ứng dụng trong công nghệ in 3D
Authors: Lê Duy Hùng
Advisor: Phùng Anh Tuân
Keywords: Vật liệu polime; Công nghệ sản xuất cộng; Vật liệu polyme compozit cốt gỗ
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ sản xuất cộng (Additive manufacture; AM), 7 công nghệ sản xuất cộng phổ biến, tổng hợp một số phương pháp in 3D; thực nghiệm; kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/22225
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

9

Files in This Item:
Thumbnail
  • 334096.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.