Thông tin tài liệu


Title: Sách tra cứu thép, gang thông dụng Quyển 1
Authors: Nghiêm Hùng
Keywords: Luyện kim; Sách tra cứu
Issue Date: 1997
Publisher: Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cuốn sách cung cấp những thông tin tra cứu thông dụng về thép và gang. Bao gồm: Tổng quan về các tiêu chuẩn; thép xây dựng; thép kết cấu để chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/22397
Link item primary: https://hust.nxbbachkhoa.vn/sach-tra-cuu-thep-gang-thong-dung-quyen-1-b11102.html
Appears in Collections:NXB-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • E00000000363.pdf
      Restricted Access
    • Size : 446,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.