Thông tin tài liệu


Title: Thiết lập mô đun tính toán mô hình lốp phi tuyến nhằm giải bài toán quỹ đạo chuyển động của ô tô
Authors: Lê Thanh Hải
Advisor: Nguyễn Khắc Trai
Keywords: Ô tô; Lốp xe
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: iới thiệu tổng quan về đề tài. Trình bày cơ sở lý luận mô hình lốp theo Pacejka. Các tính toán về mô hình lốp, kết quả của đề tài và so sánh. Ứng dụng mô hình lốp và bài toán mô phỏng quỹ đạo chuyển động của ô tô
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Ô tô và xe chuyên dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2253
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254159.pdf
    Restricted Access
 • lu?n v?n
  • Size : 3,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254159-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 187,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.