Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hiện tượng đàn hồi khí động tĩnh của cánh khí cụ bay
Authors: Văn Minh Chính
Advisor: Nguyễn Phú Khánh
Keywords: Khí cụ bay; Động học; Đàn hồi
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu việc xuất hiện các hiện tượng đàn hồi khí động tĩnh và ảnh hưởng của nó trong đảm bảo an toàn trong khai thác sử dụng. Xây dựng bài toán xác định tốc độ tới hạn của hiện tượng đó. Ứng dụng kết quả tính toán để khảo sát cho kết cấu cụ thể.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Máy và tự động thủy khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2264
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

49

VIEWS & DOWNLOAD

41

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253629.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.