Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế hệ thống đo và điều khiển nhiệt độ dùng vi xử lý ứng dụng trong giảng dạy tại trường Đại học Sao Đỏ
Authors: Nguyễn Thị Phương Huệ
Advisor: Phạm Thị Ngọc Yến
Keywords: Hệ thống đo; Hệ thống điều khiển
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu hệ thống đo và điều khiển nhiệt độ. Cảm biến đo nhiệt độ. Các phương pháp đo nhiệt độ. Thiết kế bài thí nghiệm lựa chọn cảm biến đo nhiệt độ. Thiết kế và xây dựng một số bài thí nghiệm ứng dụng hệ thống đo lường và điều khiển nhiệt độ. Giới thiệu hệ thống đo và điều khiển nhiệt độ. Cảm biến đo nhiệt độ. Các phương pháp đo nhiệt độ. Thiết kế bài thí nghiệm lựa chọn cảm biến đo nhiệt độ. Thiết kế và xây dựng một số bài thí nghiệm ứng dụng hệ thống đo lường và điều khiển nhiệt độ.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điều khiển và tự động hóa - Chuyên ngành đo lường và các hệ thống điều khiển
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2265
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253205.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253205-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 133,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.