Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống điều khiển cân bằng tàu thủy trọng tải lớn
Authors: Lê Toàn Thắng
Advisor: Bùi Quốc Khánh
Keywords: Tàu thủy; Cân bằng; Hệ thống điều khiển
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về các hệ thống cân bằng tàu và các phương tiện nổi. Tìm hiểu mô hình động học tàu thủy, các thuật toán và phương pháp điều khiển cân bằng tàu. Xây dựng thử nghiệm hệ thống điều khiển cân bằng cho tàu LASH.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2272
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253264.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253264-tt.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 149,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.