Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng hệ thống lái bốn bánh xe dẫn hướng dùng cho ô tô con
Authors: Phạm Quang Hưng
Advisor: Hồ Hữu Hải
Keywords: Ô tô con; Hệ thống lái
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: phân loại hệ thống lái ô tô, các trạng thái quay vòng của ô tô, nhiệm vụ của đề tài. Động học quay vòng và góc quay dẫn hướng bánh xe cầu sau. Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống lái 4 bánh xe dẫn hướng dùng trên ô tô con. Mô phỏng hệ thống.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2283
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000223535.pdf
      Restricted Access
    • Size : 877,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.