Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống lái trợ lực thuỷ lực với các chế độ điều khiển khác nhau
Authors: Nguyễn Chí Thanh
Advisor: Đinh Ngọc Ân
Keywords: Hệ thống lái; Trợ lực
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về các vấn đề nghiên cứu. Cơ sở lý luận về hệ thống lái. Hệ thống lái có trợ lực. Xây dựng mô hình hệ thống lái có trợ lực. Thí nghiệm và kết quả thí nghiệm.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2285
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000223537.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.