Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cơ chế phân bổ mô men tới các cầu chủ động của ô tô con loại 4 x 4
Authors: Trương Thế Thử
Advisor: Nguyễn Trọng Hoan
Keywords: Nghiên cứu cơ chế phân bổ mô men tới các cầu chủ động của ô tô con loại 4 x 4
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhu cầu và phạm vi sử dụng, phân loại ô tô 2 cầu chủ động. Cơ chế phân bố mô men tới các bánh xe chủ động trong hệ thống truyền lực 4x4. Mô phỏng hệ thống truyền lực bằng SimDriveline trong Matlab. Khảo sát HTTL 4x4 bằng SimDriveline.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2286
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000223538.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.