Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, đánh giá các thành phần cacbon trong bụi mịn tại Hà Nội
Authors: Lê Doãn Thục Anh
Advisor: Văn Diệu Anh
Keywords: Bụi khí; Hà Nội; Bụi mịn
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bụi mịn và ô nhiễm bụi mịn; các thành phần cacbon trong bụi mịn; các nghiên cứu về thành phần cacbon trong bụi; đối tượng và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/22887
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

89

VIEWS & DOWNLOAD

37

Files in This Item:
Thumbnail
 • 336928-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 162,47 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 336928.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.