Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu điều khiển bộ biến đổi cộng hưởng ba pha LLC trong hệ thống nguồn cho thiết bị viễn thông
Authors: Hoàng Trung Thông
Advisor: Nguyễn Tùng Lâm
Nguyễn Kiên Trung
Keywords: Bộ biến đổi cộng hưởng ba pha LLC; Bộ biến đổi dòng điện
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống nguồn viễn thông; bộ biến đổi cộng hưởng ba pha LLC; điều khiển mạch cộng hưởng ba pha xen kênh LLC; điều khiển nâng cao hiệu suất hệ thống trong toàn dải tải.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/22896
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

19

Files in This Item:
Thumbnail
 • 332782-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 332782.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,26 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.