Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ gia công chi tiết trên máy tiện CNC
Authors: Lê Ngọc Kính
Advisor: Hoàng Văn Gợt
Trần Văn Địch
Keywords: CNC; Cơ khí chính xác; Máy CNC; Máy tiện
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ gia công CNC và tiện CNC. Quá trình cắt và tạo phoi, các dạng phoi và biến dạng của phoi, hiện tượng phát sinh trong quá trình cắt, hiện tượng biến cứng bề mặt. Sơ đồ thí nghiệm, thiết bị và phương pháp thí nghiệm. Kết quả thực nghiệm và ứng dụng kết quả của đề tài
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2290
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254491.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254491-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 164,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.