Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xác định chế độ hàn và phương pháp lập trình cho rôbốt AX-V6 hàn các đường phức tạp
Authors: Ngô Hữu Mạnh
Advisor: Hà Minh Hùng
Trần Văn Địch
Keywords: Hàn tự động; Robot; Lập trình hệ thống
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về ứng suất và biến dạng hàn. Tổng quan về rôbốt hàn AX-V6. Phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn. Xây dựng phương pháp lập trình cho rôbốt AX-V6 hàn tự động các đường phức tạp
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2296
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253245.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253245-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 163,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.