Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các công nghệ lưu trữ và thiết kế trung tâm dữ liệu (DataCenter) cho VNPT
Authors: Lê Bá Tiệp
Advisor: Bùi Việt Khôi
Keywords: Dịch vụ thông tin; Quản trị dữ liệu; Thiết kế
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan hệ thống DataCenter. Phân tích các công nghệ sử dụng và tính toán các tham số kỹ thuật từng thành phần trong hệ thống DataCenter. Hiện trạng các dịch vụ ứng dụng DataCenter trên mạng NGN tập đoàn VNPT. Đánh giá khả năng thống nhất các trung tâm dữ liệu nhằm tối ưu cung cấp dịch vụ trên mạng NGN của VNPT
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2298
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253250.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253250-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 129,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.