Ths-Công nghệ thông tin (1550)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1550

 • 336946.pdf.jpg
 • -


 • Authors : NguyenThi Mung;  Advisor : Nguyen Thu Trang (2023)

 • Tổng quan về thuật toán phân loại văn bản; xây dựng bộ dữ liệu hỏi đáp tiếng Việt; mô hình, thử nghiệm và đánh giá.

 • 334168-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Do Duc Thai;  Advisor : Tran Viet Trung (2023)

 • Tổng quan về hệ thống gợi ý, hệ thống gợi ý việc làm; thử nghiệm và kết quả.

 • 334232.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyen Thi Ngoc Anh;  Advisor : Nguyen Thanh Hung (2023)

 • Tổng quan về tổng hợp tiếng nói có biểu cảm; xây dựng bộ dữ liệu tổng hợp tiếng Việt có biểu cảm.

 • 334012-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Hoàng Tiến Bách;  Advisor : Nguyễn Thị Thu Trang (2022)

 • Tổng quan về bài toán hỏi đáp, mạng nơ-ron nhân tạo, biểu diễn của từ; đề xuất cải tiến kỹ thuật cho bài toán đọc hiểu tiếng Việt; hệ thống hỏi đáp dựa trên đọc hiểu tiếng Việt.