Ths-Công nghệ thông tin (1267)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1267

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lưu Thị Thảo;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh (2013)

 • Giới thiệu về lõi mềm của bộ vi xử lý và định hướng thực hiện của luận văn. Thiết kế CPU 8 Bit dựa trên kiến trúc RISC. Kết quả thực thi. Kết luận.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Lương Tiến Sỹ;  Advisor : Trương Thị Diệu Linh (2020)

 • Tổng quan về hệ thống quang không dây, mô hình hệ thống FSO, hệ thống hạ tầng mạng trên cao HAP; xây dựng thuật toán, kết quả thực nghiệm.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Đặng Ngọc Sơn;  Advisor : Ban Hà Bằng (2020)

 • Tổng quan về hệ thống chatbot; xây dựng mô hình hệ thống chatbot; cài đặt và thử nghiệm.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Hoàng Diệu;  Advisor : Thân Quang Khoát (2020)

 • Tổng quan về mô hình chủ đề, mô hình phi tham số, mô hình chủ đề có giám sát; bộ nhúng có giám sát với mô hình chủ đề (SWET); thử nghiệm và đánh giá.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Lê Trọng Thịnh;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2020)

 • Tổng quan về xử lý tiếng nói; mạng nơ-ron và mạng nơ-ron lấy chập; ứng dụng mạng nơ-ron lấy chập để nhận dạng các số đếm tiếng Việt; kết luận.