Ths-Công nghệ thông tin (1537)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1537

  • 334012-TT.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Hoàng Tiến Bách;  Advisor : Nguyễn Thị Thu Trang (2022)

  • Tổng quan về bài toán hỏi đáp, mạng nơ-ron nhân tạo, biểu diễn của từ; đề xuất cải tiến kỹ thuật cho bài toán đọc hiểu tiếng Việt; hệ thống hỏi đáp dựa trên đọc hiểu tiếng Việt.