Ths-Công nghệ thông tin (1267)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 1267 tài liệu

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Lưu Thị Thảo;  Người hướng dẫn : Nguyễn Kim Khánh (2013)

 • Giới thiệu về lõi mềm của bộ vi xử lý và định hướng thực hiện của luận văn. Thiết kế CPU 8 Bit dựa trên kiến trúc RISC. Kết quả thực thi. Kết luận.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Lương Tiến Sỹ;  Người hướng dẫn : Trương Thị Diệu Linh (2020)

 • Tổng quan về hệ thống quang không dây, mô hình hệ thống FSO, hệ thống hạ tầng mạng trên cao HAP; xây dựng thuật toán, kết quả thực nghiệm.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Đặng Ngọc Sơn;  Người hướng dẫn : Ban Hà Bằng (2020)

 • Tổng quan về hệ thống chatbot; xây dựng mô hình hệ thống chatbot; cài đặt và thử nghiệm.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Vũ Hoàng Diệu;  Người hướng dẫn : Thân Quang Khoát (2020)

 • Tổng quan về mô hình chủ đề, mô hình phi tham số, mô hình chủ đề có giám sát; bộ nhúng có giám sát với mô hình chủ đề (SWET); thử nghiệm và đánh giá.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Lê Trọng Thịnh;  Người hướng dẫn : Trịnh Văn Loan (2020)

 • Tổng quan về xử lý tiếng nói; mạng nơ-ron và mạng nơ-ron lấy chập; ứng dụng mạng nơ-ron lấy chập để nhận dạng các số đếm tiếng Việt; kết luận.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần Văn Tiến;  Người hướng dẫn : Nguyễn Kim Khánh (2013)

 • Trình bày tổng quan về system on chip. Tổng quan về công nghệ FPGA. Thiết kế system on chip và thực hiện bằng FPGA. Kết quả và đánh giá.